Pojistné události

Jsme smluvní servis pro pojišťovny, to znamená, že máme uzavřenu smlouvu o spolupráci. Mezi výhody patří ověřená kvalita oprav, dohodnuté ceny dílů a prací, provádění prohlídek poškozených vozidel s následnou opravou.

Našimi smluvními partnery jsou